SİSTEME GİRİŞ

Sisteme Giriş için TIKLAYIN
Eğitim Öğretim Destek Sistemi; Üniversitemizde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Öğrencilerimizin öğrenme süreçlerindeki etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş olup, Eğitim Öğretim Güncelleme Kurulu tarafından sürdürülmektedir. Eğitim Öğretim Güncelleme Kurulu, rektörlüğe bağlı olarak çalışan, üniversitemizde yapılan eğitim öğretim hizmetinin kalitesinin arttırılması için gerekli görülen faaliyetlerin planlanıldığı bir kuruldur. Bu faaliyetler; program geliştirme, kolay yönetilebilir bir eğitim sistemi planlama, uygulama planlarını geliştirme, yayılım için eğitimler sağlama, çalıştaylar düzenleme, iyi örnekleri tanıtma ve yaygınlaştırma, programların akademik akreditasyon alabilecekleri altyapıları tasarlama, Bologna Sürecinde eşgüdüm sağlama, kalite döngüsünü organize etme; eğitimin geliştirilmesine yönetmelik yönetmelik değişikliklerini önermek, materyal gelişimi konusunda planlar üretmek, eğitim ilke ve yöntemleri konusunda bilgilendirmeler sağlamak, eğitim teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak, ölçme ve değerlendirme yöntemleri konusunda gelişmeler sağlamak, oluşturulan bilgi sistemlerinin entegrasyonu sağlamak gibi konularda faaliyetler yürütmektedir.  

Duyurular TÜM LİSTE