SİSTEME GİRİŞ

Sisteme Giriş için TIKLAYIN
Eğitim Öğretim Destek Sistemi; Üniversitemizde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve Öğrencilerimizin öğrenme süreçlerindeki etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş olup, Eğitim Destek Koordinatörlüğü tarafından sürdürülmektedir. Eğitim Destek Koordinatörlüğü eğitim-öğretimden sorumlu rektör yardımcısına bağlı olarak Rektörlük bünyesinde kurulmuştur. Koordinatörlük, üniversitemiz bünyesindeki tüm eğitim birimlerinin; yükseköğretim yeterliliklerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını, yükseköğretim yeterlilikleri doğrultusunda öğrenci kazanımları belirleyebilmelerini, öğrenci kazanımlarını taksonomik açıdan doğru ifade edebilmelerini, eğitim süreçleriyle ilgili kazanımlara yönelik uygun ve çeşitli strateji, yöntem ve teknikleri seçebilmelerini, yöntemlere uygun materyal seçimi ve tasarımı yapabilmelerini, kazanımlara uygun ölçme aracı geliştirme ve değerlendirme yeterliliklerine sahip olmalarını amaçlamaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek amacıyla SABİS bünyesinde Eğitim Destek Sistemi (EDS) adı altında bir platform kurulmuştur.   Eğitim Destek Koordinatörlüğünün Görevleri 1. Öğrenme çıktısı yazımı /revize edilmesi 2. Öğrenme çıktılarına uygun öğretim yöntemleri seçimi/ revize edilmesi 3. Öğretim yöntemlerine uygun öğretim materyallerinin planlanması, tasarlanması, uygulanması, değerlendirilmesi 4. Öğrenme çıktı ve yöntemlerine uygun ölçme yöntemlerinin seçimi 5. EBS modülündeki ders izlencelerinin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi 6. Alan bazlı aktif öğrenme strateji/yöntem/tekniklerinin uygulamalı eğitimi… Devamı >>

Duyurular TÜM LİSTE